KF Fastigheter säljer Backaplansfastigheter till Skandia Fastigheter

KF Fastigheter säljer två utvecklingsfastigheter på en sammanlagd tomtareal om 90 000 kvadratmeter till Skandia Fastigheter i ett av Göteborgs mest expansiva områden – Backaplan/Hisingen. Försäljningen av Backaplan är ett resultat av KF:s strategi att fokusera verksamheten på dagligvaruhandel och därmed frigöra såväl kapital som andra resurser för detta ändamål.

Efter försäljningen har KF Fastigheter ytterligare en utvecklingsfastighet om 88 000 kvadratmeter tomtareal i Backaplan, där planerna är att bygga bostäder.

– Jag är givetvis nöjd över att slutföra en av KF Fastigheters mest spännande fastighetsaffärer där intresset från köparsidan har varit mycket stort. Skandia Fastigheter blir en utmärkt partner till oss och övriga fastighetsägare i Backaplan i arbetet med att skapa en grön och modern stadsdel där handel, bostäder och övrig service samverkar på ett nydanande sätt, säger Helena Liljedahl, VD på KF Fastigheter.

KF Fastigheter har påbörjat detaljplaneprocessen för de sålda fastigheterna för centrum, handel, bostäder och kontor.

– Vi gillar Göteborg generellt och Backaplan specifikt med områdets infrastruktur och läge. Här kan vi göra skillnad på riktigt och bygga en ny mötesplats och träffpunkt på Hisingen. Vi tittar både på att förnya och utveckla möjligheterna till shopping men har också ambitioner att tillföra stadsdelen en betydande mängd bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner, säger Bo Jansson, fastighetschef för Skandia Fastigheters köpcentrum och bostäder och fortsätter:

– Göteborgs kommun är mycket positiv till att förädla området och vi ser fram emot att, med utgångspunkt i den fina infrastrukturen och läget, medverka i förädlingen tillsammans med övriga aktörer i området.

Backaplan är en del av vision Norra Älvstaden som är Europas största stadsbyggnadsprojekt, där man till 2035 ska bebygga en yta av 4,6 miljoner kvm. Redan till 2020 ska man ha byggt 30 000 lägenheter och 40 000 arbetsplatser. Backaplan har en central roll i detta jätteprojekt då det är ett av de första områdena i vision ”Norra Älvstaden” som kommer att utvecklas. Dessutom blir Backaplan navet för all kommunikation till och från Norra Älvstaden.

Skandia Fastigheter tillträder Backa 170:1 och Backa 172:1 i februari 2016. Backa 172:1 innehåller idag köpcentrumet Backa 2 med en Coop Forum samt ca 45 butiker. Parterna har enats om att köpeskillingen ska vara konfidentiell. I affären har Cushman & Wakefield och Setterwalls varit säljarens rådgivare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

För mer information kontakta:
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder, bo.jansson@skandiafastigheter.se, 070-590 84 42.
Helena Liljedahl, VD KF Fastigheter, helena.liljedahl@kf.se, 0709-99 73 00.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@skandiafastigheter.se, 073-944 72 04.

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter och skapar därmed värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Fastighetsportföljen består primärt av butiksfastigheter samt större utvecklingsfastigheter/markinnehav. KF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till KF. Värdet på fastighetsportföljen uppgår till drygt 2 miljarder.

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. Vid årsskiftet 2014/2015 förvaltade bolaget 118 fastigheter till ett värde av cirka 36 miljarder kronor och med en uthyrbar area om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter, inom segmenten kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Dessa är huvudsakligen lokaliserade i de tre storstadsregionerna. 140 medarbetare har uppdraget att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning med rimligt risktagande till moderbolaget Skandia och dess 1,4 miljoner ägare. Välkommen till ett fastighetsbolag som gör skillnad! www.skandiafastigheter.se