KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter

Vi skapar värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Fastighetsportföljen består primärt av butiksfastigheter samt större utvecklingsfastigheter/markinnehav. KF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till KF.

Välkommen att läsa mer om oss och våra fastighetsprojekt.

Våra fastighetsprojekt

Nyheter