Victoria Kungens Kurva, Huddinge

Nya bostäder i Kungens kurva i södra Stockholm.

I Kungens kurva planeras en ny stadsdel med ca 3500 bostäder, restauranger, kaféer samt grundskola och förskola. Området, som idag är Skandinaviens största handelsområde, gränsar till Ikea, Heron City och Gömmarens naturreservat. Projektet ägs och drivs tillsammans med Balder.

Kungens Kurva har i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” angetts som en ”utpekad regional stadskärna” i Storstockholm, dvs ett område som ligger utanför city men som ska avlasta med kontor, bostäder och kommunikationer.

Intresseanmälan för boende i Kungens kurva (Balder.se)

Victoria Kungens kurva

Mer om projektet på kungenskurva.se

Yta: 155 000 kvm med befintliga byggnader om ca 40 000 kvm i varierande skick. Delar eller alla kan komma att rivas för att lämna plats åt nya bostadshus.

Läge: Kungens Kurva, Huddinge kommun.

Beräknad projekttid: Första detaljplanen planeras att antas i början av 2024. För första etappen beräknas inflyttning kunna påbörjas 2027.

Övrigt: Det nya bostadsområdet ska utvecklas till en modern stadsdel med viktiga komponenter såsom skola, barnomsorg, LSS-boende, dagligvaruhandel och övrig service, kultur och fritidsaktiviteter. Det planeras även för betydande infrastruktursatsningar i kommunen med bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm, vilka naturligtvis blir oerhört viktiga för området.

Kontaktuppgifter:
helena.liljedahl@kf.se
Tel direkt 010-743 44 65
Mobil 0709-99 73 00