Bro Markutveckling,
Norrköping

Industrimark och utvecklingsbar mark för verksamhetsområde och bostäder i Norsholm. Bro Markutveckling AB är ett bolag som vi äger tillsammans med Kilenkrysset AB.

Yta: Fastigheten Norsholm 10:4, ca 56 hektar.

Läge: Norsholm 10:4 ligger i Norsholm, mellan Norrköping och Linköping.

Övrigt: Stora delar ska planläggas för verksamhetsområde och delvis för bostäder.

Kontaktuppgifter:
peter.ljung@kf.se
Mobil 070-520 87 61