Bro Markutveckling, Upplands Bro och Norrköping

Industrimark och utvecklingsbar mark för verksamhetsområde och bostäder i Bro och Norsholm. Bro Markutveckling AB är ett bolag som vi äger tillsammans med Kilenkrysset AB.

Yta: I Bro äger Bro Markutveckling AB fastigheten Nygård 2:6, ca 161 hektar.
I Norsholm äger bolaget fastigheten Norsholm 10:4, ca 56 hektar.

Läge: Nygård 2:6 ligger i sydvästra delen av Bro samhälle. Cirka 3 mil nordväst om Stockholm.
Norsholm 10:4 ligger i Norsholm, mellan Norrköping och Linköping.

Övrigt: Stora delar av fastigheten i Bro och markområdet i Norsholm ska planläggas för verksamhetsområde och delvis för bostäder.

Kontaktuppgifter:
peter.ljung@kf.se
Mobil 070-520 87 61