Bro Mälarstrand, Upplands Bro

Nytt bostadsområde vid Mälarens strand.

Fakta om projektet

Yta: Omfattar fastigheterna Brogård 1:4 och Brogård 1:84 om ca 850 000 kvm mark.
Här planerar vi att bygga ett helt nytt bostadsområde. Projektet omfattar ca 1 500 nya bostäder, kompletterat med service och butiker. Området kommer även innehålla ny badplats vid Fiskartorpet, strandpromenad, solbryggor, småbåtshamn mm. Det blir blandad bebyggelse i 1-4 våningar med högre bebyggelse kring de fyra torgen och lägre i ytterkanterna. Området kommer att få bussförbindelse med Bro station. I närområdet finns Bro Park galoppanläggning samt flera golfbanor, bl a Bro Hof.

Typ: Bostadsområde.

Läge: Ca 1,5 km sydväst om Bro Station i Upplands Bro kommun.

Beräknad projekttid: Lagakraftvunnen detaljplan i april 2018. Inflyttning av första etappen beräknas till 2020. Total byggtid ca 10 år.

Ansvarig: Rolf Andersson

Kontaktuppgifter:
rolf.andersson@kf.se,
Tel direkt 
010-743 43 68
Mobil 070-643 26 05