Bro Mälarstrand, Upplands Bro

Nytt bostadsområde vid Mälarens strand.

Här planerar vi att bygga sjönära för cirka 5 000 personer. Det blir olika typer av byggnader i 1-5 våningar med högre hus kring de fyra torgen och lägre i ytterkanterna. Bebyggelsen kommer att bestå av allt från radhus och villor till flerfamiljshus. Upplåtelseformen kommer att kunna vara såväl hyresrätt som bostadsrätt samt hus för enskilt ägande. Projektet omfattar totalt ca 1 500 nya bostäder men området kommer även att få service i form av butiker, vårdboende, skola och förskolor, se visionsbilder till vänster.

Fakta om projektet

Fakta om projektet:

Yta: Omfattar fastigheterna Brogård 1:4 och Brogård 1:84 om ca 850 000 kvm mark.

Längs stranden anläggs en strandpromenad med solbryggor, kajer, småbåtshamn och en badplats. Det kommer att gå buss samt finnas gång- och cykelvägar till och från Bro pendeltågstation. I närheten ligger Bro Park galopp som är Sveriges nya huvudstadsbana för galopp.

Detaljplaneförslaget för området antogs av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro den 20 december 2017. Byggstart planeras till årsskiftet 2018/2019 och inflyttning kommer att ske med start tidigast 2020.

KF Fastigheters ambition är att hitta ett antal samarbetspartners som investerar i och är med och utvecklar området.

Typ: Bostadsområde.

Läge: Ca 1,5 km sydväst om Bro Station i Upplands Bro kommun.

Beräknad projekttid: Lagakraftvunnen detaljplan i april 2018. Inflyttning av första etappen beräknas till 2020. Total byggtid ca 10 år.

Ansvarig: Rolf Andersson

Kontaktuppgifter:
rolf.andersson@kf.se,
Tel direkt 
010-743 43 68
Mobil 070-643 26 05