Backaplan Bostad, Göteborg

Utvecklingsprojekt för ca 2 000 bostäder.

KF Fastigheter, Balder och Riksbyggen äger en tredjedel var av bolaget Norra Backaplan Bostads AB med ett utvecklingsprojekt för ca 2 000 bostäder i Backaplan på Hisingen i Göteborg. Backaplan är ett av Göteborgs mest expansiva områden. Målsättningen är att Backaplan, med sitt strategiska läge nära älven och centrum, ska bli ett intressant och fantastiskt område att bo och verka i.

Fakta om projektet:

Yta: Fastighet om 88 000 kvm markyta.

Läge: Hisingen, Göteborg.

Beräknad projekttid: Detaljplan 2017-2019.

Ansvarig: Helena Liljedahl

Kontaktuppgifter:
helena.liljedahl@kf.se
Tel direkt 010-743 44 65
Mobil 0709-99 73 00

Övrigt:

Vi arbetar för en ny detaljplan med byggrätter som beräknas vara klar inom tre till fem år med målet att därefter bygga cirka 2 000 bostäder. Backaplan är en del av Vision Älvstaden som är ett av Nordens största stadsbyggnadsprojekt, där man till år 2035 ska bebygga en yta av 4,6 miljoner kvm. Målet är att skapa 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Backaplan har en betydelsefull roll i Vision Älvstaden och ska utvecklas från handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Backaplan, som är ett av de mest centrala delarna av Göteborg, blir också navet för all kommunikation till och från de norra delarna av den blivande Älvstaden.