KF Fastigheter säljer en butiksfastighet i Tungelsta i Haninge kommun till Turbinen Fastigheter. Fastigheten har en sammanlagd uthyrbar area på cirka 1500 kvadratmeter, varav cirka 60 procent är uthyrda till Coop.

Försäljningen avser aktierna i ett dotterbolag till KF Fastigheter med tillhörande fastighet.

– Försäljningen är en del av KF Fastigheters strategi att avyttra förvaltnings- och butiksfastigheter för att fokusera på utvecklingsfastigheter och på att förädla obebyggda markinnehav. Vi är mycket nöjda över att det är just Turbinen Fastigheter som förvärvar fastigheten, då företagets entreprenörskap och lokala förankring borgar för en positiv utveckling för fastigheten till gagn för Coop och övriga hyresgäster, säger Helena Liljedahl, VD för KF Fastigheter. Turbinen Fastigheter är en etablerad fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltare som främst är verksam i Stockholmsområdet. I nuläget förvaltas fastigheter om ca 50 000 kvadratmeter med fokus både på bostäder och kommersiella fastigheter.

– Förvärvet passar mycket bra in i vår fastighetsportfölj då vi sedan tidigare är en stor fastighetsägare i Tungelsta. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av fastigheten tillsammans med hyresgästerna och Haninge kommun, säger Mikael Engström, VD på Turbinen Fastigheter. Säljarens rådgivare har varit Setterwalls Advokatbyrå.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

För ytterligare information kontakta:
Helena Liljedahl, VD på KF Fastigheter: +46 10-743 44 65
Mikael Engström, VD på Turbinen Fastigheter: +46 8-684 109 02

Om KF Fastigheter
KF Fastigheter äger mark, utvecklings- och butiksfastigheter till ett värde avdrygt 2 miljarder kronor. Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna och markinnehaven och avyttra butiks- och förvaltningsfastigheterna. Syftet är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Bolaget ska drivas på ett etiskt och hållbart sätt. Helena Liljedahl är VD för KF Fastigheter, som är ett dotterbolag till KF.