Kungens Kurva, Huddinge

Nya bostäder i Kungens kurva i södra Stockholm.

Mellan åren 2004 och 2007 förvärvade KF Fastigheter fastigheterna Diametern 2-6 i Kungens kurva. Nu planerar man att bygga ett helt nytt bostadsområde på platsen. Det handlar om ca 3 500 lägenheter med lämpliga serviceenheter, för runt 10 000 boende. Området, som idag är Skandinaviens största handelsområde, gränsar till Ikea, Heron City och Gömmarens naturreservat.  Projektet ägs och drivs tillsammans med Balder. 

Kungens Kurva har i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” angetts som en ”utpekad regional stadskärna” i Storstockholm, dvs ett område som ligger utanför city men som ska avlasta med kontor, bostäder och kommunikationer.

Intresseanmälan för boende i Kungens kurva (Balder.se)

Mer om projektet på kungenskurva.se

Huddinge växer – Bo i Kungens kurva med närhet till allt (Huddingevaxer.se)

Fakta om projektet:

Yta: 155 000 kvm med befintliga byggnader om ca 40 000 kvm i varierande skick. Delar eller alla kan komma att rivas för att lämna plats åt nya bostadshus.

Läge: Kungens Kurva, Huddinge kommun.

Beräknad projekttid: Detaljplanearbete pågår. För första etappen beräknas inflyttning kunna påbörjas 2023.

Övrigt: Tanken är att det nya bostadsområdet ska utvecklas till en modern stadsdel med viktiga komponenter såsom skola, barnomsorg, LSS-boende, dagligvaruhandel och övrig service, kultur och fritidsaktiviteter. Det planeras även för betydande infrastruktursatsningar i kommunen med bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm, vilka naturligtvis blir oerhört viktiga för området.

Ansvarig: Helena Liljedahl

Kontaktuppgifter:
helena.liljedahl@kf.se
Tel direkt 010-743 44 65
Mobil 0709-99 73 00