Våra fastighetsprojekt

Vår fastighetsportfölj består primärt av butiksfastigheter samt större utvecklingsfastigheter/markinnehav.
Värdet på fastighetsportföljen uppgår till drygt 1 miljard.