KF Fastigheters historia

Modernismens grundare i Sverige

KF Fastigheters historia har rötter tillbaka till 1924 då Kooperativa Förbundets Arkitektkontor (KFAI) bildades.  KFAI hade som huvuduppgift att skapa ändamålsenliga butiker och butiksinredningar åt konsumentföreningarna i Sverige. Det var vid Stockholmsutställningen 1930 som KF:s arkitektkontor fick sitt stora genombrott. Kontoret utvecklades till att bli Sveriges genom tiderna mest produktiva och betydelsefulla arkitektkontor med över 300 medarbetare i slutet av 1950-talet.

KFAI hade en avgörande roll för framväxten av modernismen i Sverige. Under 1920- och 1930-talen ritade KFAI några av den funktionalistiska arkitekturens mest framstående byggnadsverk i Sverige; bostadsområdet och fabriksbyggnaderna på Kvarnholmen i Nacka och KF:s huvudkontor och Katarinahissen vid Slussen i Stockholm. Kontoret ritade fabriker, lager och butiksbyggnader samt bostäder. Stor vikt lades på att dokumentera samtliga projekt och utveckla standarder och normer ända ner på butiksinredningsnivå. Syftet var att skapa överlägsen funktion samt lägre bygg-, drifts- och underhållskostnader.

KF Fastigheter bildas

I början av 1970-talet var KF en av Skandinaviens största koncerner med omfattande verksamhet inom såväl detaljhandel och industri som tjänstesektorn. KF:s tillverkningsindustri omfattade alla typer av varor, från tvål och schampo till bildäck och truckar. Många minns väl varumärken som Luma, Gislaved, Nordchoklad, Vinetta och Gustavsberg. På 1980-talet slogs KFAI ihop med KF:s fastighetssektion och blev KF Bygg AB som senare på 1990-talet namnändrades till KF Fastigheter AB.

KF förvärvar från konsumentföreningarna

I samband med den ekonomiska krisen som Sverige drabbades av under 1990-talet fick några av landets konsumentföreningar ekonomiska problem. För att hjälpa föreningarna tog KF över ansvaret för de berörda föreningarnas detaljhandel, samt förvärvade de aktuella fastigheterna som KF Fastigheter tog över ansvaret för. I mitten av 1990-talet ägde KF Fastigheter närmare 400 fastigheter, allt från små kvartersbutiker till stora köpcentrum och industrifastigheter.

Rationalisering, centralisering och försäljning

Under 1990-talet rationaliserades livsmedelsindustrin och KF-koncernen sålde flera av de industrier man ägde. Även lagerlokaler, bagerier, charkuterier m.m. såldes samtidigt som kvarn- och bageriverksamheten på Kvarnholmen lades ner.

1999 bildade KF, Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentkooperationens pensionskassa och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse det gemensamma fastighetsbolaget Atrium. Delar av KF:s fastighetsinnehav flyttades hit. Atrium ägde då bland annat PUB vid Hötorget i Stockholm, Glashuset vid Slussen i Stockholm, Farsta Centrum och Gränby Centrum i Uppsala. I början av 2000-talet sålde KF sina aktier i Atrium.

Coop Norden bildades 2002 och bestod av svenska, danska och norska kooperationen. I samband med detta fördes en stor del av KF Fastigheters ursprungliga fastighetsbestånd över till Coop Norden. KF Fastigheter behöll dock förvaltningen av fastigheterna. Coop Norden sålde den svenska delen av fastighetsbeståndet till ING år 2005.

Framgångsrika samarbeten

Genom åren har KF Fastigheter haft ett antal framgångsrika samarbeten med andra stora aktörer på fastighetsmarknaden. Dessa har bland annat varit JM AB med utvecklingen av Kvarnholmen, Peab i Partille Port och Kilenkrysset AB i utvecklingen av Foodia i Staffanstorp, Solberga köpcentrum i Strängnäs och Bro Markutveckling i Upplands Bro kommun.

Fokus på utveckling av fastigheter med bostäder

2013 genomförde KF Fastigheter en stor fastighetsaffär. Ett antal stora handelsfastigheter, bl a Bromma Blocks i Stockholm, Jägersro i Malmö, Tuna Park i Eskilstuna och Arninge i Täby såldes till amerikanska Starwood. Denna affär var ett led i den nya renodlingsstrategin med ett tydligare fokus på utveckling av fastigheter med bostäder.

Under 2015 och 2016 avyttrades ytterligare fastigheter såsom handelsdelen i Backaplan i Göteborg, Partille Port och de bebyggda delarna av Köpstaden i Valbo, Gävle.

Det var inte bara fastighetsbeståndet som minskade, utan även organisationen. 2013 hade KF Fastigheter 130 anställda och idag är vi fem medarbetare som arbetar med bostadsutvecklingsprojekt i bland annat Backaplan i Göteborg, Bro Mälarstrand i Upplands Bro och Kungens Kurva i Huddinge. Projekten omfattar närmare 10 000 bostäder. Läs mer om våra projekt under rubriken ”Våra projekt”.