Coop Fastigheter blir KF Fastigheter

Kooperativa Förbundets fastighetsbolag byter namn från Coop Fastigheter till det nygamla namnet KF Fastigheter AB. Namnbytet förtydligar fastighetsbolagets hemvist inom koncernen och namnet är historiskt väl inarbetat inom fastighetsbranschen.

– Det känns naturligt att ägaren till bolaget och fastighetsinnehavet speglas i bolagets namn, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.

Namnändringen sker per den 7 september 2015. KF Fastigheter förvaltar idag en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde runt två miljarder kronor. I linje med den renodlingsprocess som inleddes av KF-koncernen under 2013 kommer fastighetsbeståndet att över tid avyttras i en strukturerad process.

– Parallellt med avyttringsprocessen har vi fullt fokus på att arbeta med affärsutveckling av vårt befintliga fastighetsbestånd, avslutar Helena Liljedahl.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

För mer information kontakta:
Helena Liljedahl, vd KF Fastigheter 010-743 44 65
Tommy Ohlström, vd, KF 010-743 26 94 KF och Coops pressjour 010-743 13 13

Kooperativa Förbundet (KF) är ett förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media, fastigheter och finansverksamhet. Se även www.kf.se

Kooperativa Förbundet Postadress SE-171 88 Solna Sweden
Besöksadress Englundavägen 4
Tel 010-740 00 00 www.kf.se