Valbo Köpstad, Gävle

Volymhandelsområde direkt söder om Valbo köpcentrum. Valbo volymhandel AB är ett bolag som vi äger tillsammans med Coop Mitt.
Förvärvades 2005 och 2010-2011.

Yta: Valbo Volymhandel AB äger fastigheten Valo-Ön 31:1. För fastigheten finns en detaljplan för handel med en byggrätt på ca 13 000 kvm bruttoarea.

Läge: Valbo Köpstad ligger ca 10 km väster om Gävle centrum, direkt söder om Valbo Köpcentrum.

Övrigt: I Valbo Köpstad finns sedan tidigare följande handelsaktörer: Mio möbler, XXL, Lager 157, Toys R Us, Jysk, m.f.

Kontaktuppgifter:

peter.ljung@kf.se
Mobil 070-520 87 61