Weibullsholm, Landskrona

Mark för handel samt framtida stadsutveckling i anslutning till Weibullsholms handelsområde.

Fakta om projektet:

Yta: Fastigheten Örja 34:7 omfattar ca 55 000 kvm mark.
För den södra delen, ca 30 000 kvm mark, finns ett förslag till detaljplan för 10 000-11 000 kvm handel. Detaljplanen beräknas antas under 2017. Den norra delen, som omfattar ca 25 000 kvm mark, kan bli föremål för framtida stadsutveckling med bostäder och/eller kontor.

Läge: Fastigheten ligger i Handelsområdet Weibullsholm mellan järnvägsstationen och den södra infarten till Landskrona.

Projekttid: 2-3 år.

Övrigt: I handelsområdet finns redan Biltema, Stora Coop, Ö&B samt Jysk.

Ansvarig: Sven Hedenberg

Kontaktuppgifter:
sven.hedenberg@kf.se,
Tel direkt 010-743 44 16,
Mobil 070-543 16 07