Valbo Köpstad, Gävle

Volymhandelsområde direkt söder om Valbo köpcentrum. Valbo volymhandel AB är ett bolag som vi äger tillsammans med Coop Mitt.
Förvärvades i två etapper; 2005 och 2010-2011.

Fakta om projektet:

Yta: Valbo Volymhandel AB äger fastigheten Valo-Ön 31:1. För fastigheten finns en detaljplan för handel med en byggrätt på ca 13 000 kvm bruttoarea. Bolaget äger också ca 12 hektar mark söder om Valsjöbäcken. För det området pågår arbete med en detaljplan som skulle kunna medge ytterligare ca 23 000 kvm handel.

Läge: Valbo Köpstad ligger ca 10 km väster om Gävle centrum, direkt söder om Valbo Köpcentrum.

Projekttid: Ca 5 år.

Övrigt: I Valbo Köpstad finns sedan tidigare följande handelsaktörer: Mio möbler, XXL, Lager 157, Toys R Us, Jysk, m.f.

Ansvarig: Peter Ljung

Kontaktuppgifter:

peter.ljung@kf.se
Mobil 070-520 87 61