Spånga, Stockholm

Nybyggnation av 200 lägenheter och ny butik för Coop i kvarteret Ferdinand.

Tomt på Bromstensvägen 172 i Spånga i västra Stockholm där vi planerar för handel och bostäder. Detta projekt samäger vi med Peab. Detaljplanen beräknas bli klar under 2017.

Fakta om projektet:

Yta: Projektet innehåller ca 4 000 kvm bruttoarea för butik och ca 14 000 kvm bruttoarea för bostad.

Läge: Bromstensvägen 172 i Spånga.

Beräknad projekttid: 4 år.

Ansvarig: Rolf Andersson

Kontaktuppgifter:
rolf.andersson@kf.se,
Tel direkt 
010-743 43 68
Mobil 070-643 26 05