Vinsta, Stockholm

Ombyggnad av handelsfastighet med nya bostäder i västra Stockholm.

KF Fastigheter genomför ett detaljplanearbete för fastigheten Johannelund 4. Planen kommer att medge handel och bostäder.

Fakta om projektet:

Yta: Uthyrningsbar yta, ca 25.000 kvm. Tomtstorlek ca 34.000 kvm.

Läge: Vinsta ligger i Västerort, Stockholm. I direkt anslutning till Johannelunds tunnelbanestation och påfart till Förbifart Stockholm.

Beräknad projekttid: Färdig detaljplan sommaren 2017. Byggtid 3-5 år. Projektet klart 2022.

Övrigt: Fastigheten har tidigare använts för industriverksamhet och 2006 genomfördes en ombyggnad. Idag finns sex hyresgäster, varav Coop Forum som bedriver stormarknad i en unik lokal med dagsljusinsläpp via ett sågtandat tak, är den största. I fastigheten finns även två sportbutiker, en färgbutik och en lokal för lager/magasinering.

Ansvarig: Helena Liljedahl

Kontaktuppgifter:

helena.liljedahl@kf.se
Tel direkt 010-743 44 65
Mobil 0709-99 73 00